Daily Archives: February 16, 2014

Hamas akan Perlakukan Pasukan Internasio

Hamas akan Perlakukan Pasukan Internasional di Palestina sebagai Musuh http://ow.ly/2DURoa