Category Archives: Doa-doa

Munculnya Dajjal

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Beberapa saat lalu, web rumaysho.com –alhamdulillah- telah membahas beberapa tanda kiamat. Dimulai dengan munculnya Imam Mahdi dan Turunnya Nabi Isa ‘alaihis salam di akhir zaman. Saat ini kita akan membahas tanda datangnya kiamat lainnya, yaitu munculnya Dajjal. Insya Allah tulisan ini akan kami sajikan dalam beberapa seri tulisan. Semoga Allah memberikan kita keyakinan dan aqidah yang benar. Continue reading


Doa-doa sehari hari…betul..betull..betul…!

-INGIN DOA DIKABULKAN?
Allah adalah tuhan mahakuasa dan maha pemberi atas segala permintaan hamba-Nya. Tapi, terkadang manusia, sadar atau tidak, selalu menyalahkan-Nya, berprasangka Allah tidak adil, tidak memiliki kekuasaan apapun, dan tidak dapat mengubah diri kita. Kita tak pernah melihat diri dan tak mengukur banyaknya amal kebaikan yang telah kita lakukan. Dalam masalah terkabul atau tidaknya suatu doa, yang kita perhatikan adalah seberapa dekatkah kita kepada Allah dan bagaimana kita memperlakukan makhluk-Nya. Jadi, agar doa kita dikabulkan dan zikir kita didengar oleh Allah, perhatikanlah hal-hal berikut ini. 1. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan-Nya. 2. Bersihkan hati, jangan ada iri, dendam, dan dengki terhadap orang lain. 3. Berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. 4. Perbanyak shalat sunah seperti shalat tahajjud, dhuha, dan rawatib. 5. Jauhi perbuatan maksiat dan perbuatan dosa lainnya. 6. Perbanyaklah membaca al-Quran. 7. Makanlah dari makanan yang halal dan baik. Jika hal ini dilaksanakan, insya Allah segala yang diminta dan doanya akan segera dikabulkan oleh Allah swt.
AGAR DICINTAI

Banyak lelaki yang cinta setengah mati kepada seorang wanita, begitu pula tak sedikit wanita yang tergila-gila kepada seorang pria.tapi, alangkah menyakitkannya jika cinta tersebut hanya bertepuk sebelah tangan. Dalam masalah ini, jika mencintai seorang dengan ikhlas untuk ibadah kepada Allah, tidak untuk nafsu belaka, dan tidak untuk main-main maka: 1. Dekatkanlah diri kepada Allah, 2. Jauhi maksiat, 3. Perbanyak doa. Setelah itu baca dengan khusyuk basmalah sebanya 786X pada makanan yang manis terutama buah-buahan yang biasa dimakan dengan kulitnya seperti anggur dan kurma. Kemudian buah tersebut disuguhkan untuk di makan oleh orang yang di maksud, insya Allah terkabul.
MENGUSIR MAKHLUK HALUS
Ibnu katsir mengatakan,yang lebih bermanfaat dalam pengusiran atau penolakan sihir (guna-guna,santet,pelet,dll) adalah dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepa Rasul-Nya, yaitu al-mu’awwidzatan (surat al-falaq dan an-Nas). Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, tidak ada pelindung bagi seseorang yang meminta perlindungan kecuali dengan kedua surat,yaitu al-falaq dan an-Nas. Begitu pula dengan membaca ayat kursi dapat menolak dan mengusir setan.sekian dari ibnu katsir.
KHASIAT SURAT AL-AN’AM AYAT 103
“Laa tudrikuhul abshaaru wa huwa yudrikul abshaar. Wahuwal lathiiful khabiir.”

Faedahnya: 1. Apabila diwirid/dibaca sebanyak 8x setiap hari, dijauhkan dari fitnah serta dimudahkan dalam mencari rejeki. 2. Apabila ingin terhindar dari segala fitnah, baca 9x di waktu siang dan malam hari. 3. Apabila ingin dicintai wanita atau pria, baca sebanyak 100x selama tujuh malam berturut-turut. 4. Apabila ingin kuat dalam perjalanan, baca 3x dengan tidak bernafas pada gula kelapa, lalu dimakan. 5. Apabila ingin terhindar dari kemarahan musuh, baca 70x diwaktu malam, isya Allah musuh akan sadar dan menyesal. 6. Bila ingin selamat dan terhindar dari ilmu sihir, baca 60x pada gelas,piring,atau apa saja yang berwarna putih dan bersih lalu airnya diminum, insya Allah akan terhindar dari guna-guna dan ilmu sihir.
AGAR TERHINDAR DARI ORANG JAHAT
Di samping memelihara ikatan kepada Allah, kita diperintahkan untuk menjaga ikatannya dengan sesama manusia. Allah memerintahkan kita untuk mencintai umat manusia dan saling menolong dalam ketakwaan. Sayangnya, tidak semua manusia baik terhadap diri kita. Sehingga kapanpun dan dimana pun kita selalu dihantui oleh kejahatan manusia. Untuk itu, agar kita diselamatkan dari kejahatan manusia dan hati kita tenteram dari perbuatan mereka, bacalah kalimat dibawah ini sebelum fajar sebanyak 1700x. “YAA ALLAHU YAA QAADIRU YAA QAHHAARU YAA MUNTAQIMU”
SELAMAT DARI BENCANA & PENDERITAAN
Dalam kitab Nihayah juz pertama halaman 371,tertulis doa Nabiyallah hidir seperti di bawah ini. Ibnu Abbas mengatakan, orang yang mewiridkan doa ini sebanyak 3x pada pagi hari dan sore 3x, insyaallah, Allah swt menyelamatkan dari segala yang tidak diharapkan/fitnah. “BISMILLAAHI MAA SYAA-ALLAAHU LAA YASUUQUL KHAIRA ILLALLAAHU. MAA SYAA-ALLAAHU LAA YADHURRU SYARRUN ILLALLAAHU. MAASYAA-ALLAAHU MAA KAANA MIN NI’MATIN FA MINALLAAH. MAA SYAA-ALLAAHU LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAAHI”
OBAT MATA
“LIDAWAA’IL AINI BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. FALAMMAA AN JAA AL BASYIIRU AL QAA HUU ‘ALAA WAJHIHII FARTADDA BASHIIRUN” caranya: tulis dan baca pada piring yang bersih kemudian dilebur dengan air. Setelah itu, airnya diteteskan ke mata yang terkena penyakit, sisanya diminum dan dioleskan ke sekeliling mata dan kepala. Lakukan hal tersebut berulang kali hingga sembuh.
ZIKIR ORANG MUKMIN
Apabila orang mukmin dilanda kesulitan dan kebingungan dalam segala kehidupan, bacalah kalimat singkat di bawah ini. Bacaan tidak terbatas oleh waktu dan jumlahnya. “YAA HAYYU YAA QAYYUUMU BIRAHMATIKA ASTAGHIITSU”
AGAR DIMUDAHKAN SEGALA URUSAN

Ketika Rasulullah sedang mengalami kesulitan, membaca doa: ” ALLAHUMMA LAASAHLA ILLAA MAA JA’ALTAHU SAHLAN WA ANTA TAJ’ALUL HAZNA SYI’TA SAHLAN” Bacalah doa ini setiap waktu dan di manapun kita berada. Faedahnya: 1. Agar dimudahkan segala urusan 2. Terhindar dari penderitaan 3.mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaan 4.dimudahkan dalam mencari rejeki.

AGAR HUTANG TERBAYAR

Apabila kita banyak hutang dan sangat sulit untuk membayarnya karena penghasilan hanya cukup buat makan, bacalah doa dibawah ini 70x selesai melaksanakan sholat jum’at, insyaallah hutangnya cepat terbayar/lunas.berikut doa nya: “ALLAAHUMMAKFINII BIHALAALIKA ‘AN HARAAMIKA WAGHNINII BIFADHLIKA ‘AMMAN SIWAAK”

AGAR SELAMAT DARI ANCAMAN

Ketita imam Said bin Musayyab diancam oleh raja Hijaj, beliau membaca doa di bawah ini sehingga selamat dari ancaman tersebut. Doa imam sa’id ibnil masiib: “ALLAAHUMMA ANTAL MALIKU WA ANTA ‘ALAA KULLI SYAIIN QADIIRUN WA MAA TASYAAU MIN AMRI YAKUUNU”

DOA KETIKA SAKIT PARAH

Doa ini adalah doa Syeh Abdul aziz daarini yang didapatnya dari Nabiyullah Hidir AS. “ALLAAHUMMA LAA TUSYMIT A’DAA-II WA JA’ALAL QUR’AANAL ADZIIMA SYIFAA-II WA DAWAAII FA-ANAL ‘ALIILU WA ANTAL MUDAAWIY”.